محمدامین ساقی زاده

مدرس و مشاور معاملات الگوریتمی رمزارزها

سازنده ابزارهای تحلیلی و پلتفرم های معاملاتی و الگوتریدینگ.

  • مهندس نرم افزار از 1385.
  • فعال بورس و بازارهای سرمایه از 1392.
  • مدیر پروژه تیم های نرم افزاری از 1393.
  • کارآفرین مستقل و سازنده پلتفرم های معاملاتی از 1396.