آشنایی با سرمایه گذاری کوانت و معاملات الگوریتمی

4.83 6 رای
47,000 تومان
دوره آشنایی با سرمایه گذاری کوانت و معاملات الگوریتمی شما را با مفهوم و بیزینس سرمایه گذاری کوانت و معاملات…
238
47,000 تومان