دوره آشنایی با سرمایه گذاری کوانت و معاملات الگوریتمی
100%
تخفیف

آشنایی با سرمایه گذاری کوانت و معاملات الگوریتمی

4.83 6 رای
47000–رایگان!
دوره آشنایی با سرمایه گذاری کوانت و معاملات الگوریتمی شما را با مفهوم و بیزینس سرمایه گذاری کوانت و معاملات…
341
47000–رایگان!