آشنایی با سرمایه گذاری کوانت و معاملات الگوریتمی

4.83 6 رای
47,000 تومان
دوره آشنایی با سرمایه گذاری کوانت و معاملات الگوریتمی شما را با مفهوم و بیزینس سرمایه گذاری کوانت و معاملات…
238
47,000 تومان

دوره جامع سرمایه گذاری کوانت

5.00 5 رای
2,200,000 تومان
دوره جامع سرمایه گذاری کوانت با هدف آموزش علمی، کاربردی و بیزینسی تدوین استراتژی و تحلیل بازارها از منظری متفاوت…
57
2,200,000 تومان