چرا موجودات زنده به غذا احتیاج دارن؟! چرا ماشین ها برای تحرک فعال به انرژی نیاز دارن؟! آیا من می تونم پا رو از این دو سوال فراتر بذارم، و به یک علت فراگیر و جهان شمول برای هر نوع تحرکی برسم – یه چی تو مایه های یه اصل قطعی و خلل ناپذیر؟! البته که می تونم: قوانین حرکت نیوتن (اول، دوم و سوم)! ترکیب این قوانین به من میگه چرا من برای حرکت به انرژی نیاز دارم و این میشه جواب اون سه سوال …!

حالا آیا من می تونیم با یه همچین “فرضیه سازی علمی” ای، به یه اصل قطعی و خلل ناپذیر برای موفقیت تجاری و ثروتمند شدن برسم؟! البته که می تونم!

حالا با همه این اوصاف و با توجه به اینکه ترید و سرمایه گذاری هم در اصل یه نوع بیزینسه،

آیا من می تونم به یه چارچوب قطعی و خلل ناپذیر برای موقیت در ترید و سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه برسم …؟!!!

جواب واضحه …!

پاسخ همه این سوالات و خیلی سوالات بیشتر رو مستقیم یا غیر مستقیم، تو این کلیپک خواهید گرفت.

لطفا سؤالاتتون رو در قالب کامنت، همینجا ازم بپرسید!