سلام. احوالتون چطوره؟

اگر به مشاوره یا راهنمایی نیاز دارید یا در زمینه ترید، سرمایه گذاری، تحلیل، الگوتریدینگ، برنامه نویسی و یادگیری ماشین و هر مسئله مرتبط با بازارهای سرمایه سوال دراید، می تونید تو این صفحه ازم بپرسید. در حد وقت و دانش و تجربه ام، بدون چشم داشت پاسخ خواهم داد.

لطفا در نظر داشته باشید:

  1. سوالایی که اینجا می پرسید در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
  2. برای مشاوره خصوصی می تونید با من در تماس بشید.

با تقدیم احترام، محمدامین ساقی زاده