سلام. من محمدامین ساقی زاده (Amin Saqi) هستم – سرمایه گذار کوانت، مدرس و مشاور.

  • کارشناس کامپیوتر – نرم افزار
  • کارشناس ارشد IT – گرایش امنیت

سازنده ابزارهای تحلیلی و پلتفرم های معاملاتی و الگوتریدینگ.

  • مهندس نرم افزار از 1385.
  • فعال بازارهای سرمایه از 1392.
  • مدیر پروژه تیم های نرم افزاری از 1393.
  • کارآفرین مستقل و سازنده پلتفرم های معاملاتی از 1396.

پروفایل های حرفه ای

بازارهای سرمایه

تکنولوژی و مهندسی نرم افزار

هنرهای رزمی