سیگنال های بازار بورس به همراه نمودار، مورخ دوشنبه 1399/04/23. ربات سیگنال سرمایه گذار کوانت، هر روز موقعیت های مناسب در بازارهای بورس و کریپتو را می یابد.

⚠️ توجه ⚠️

سیگنال های ارائه شده، تماما توسط ربات های دیده بان رصد شده و صرفا نشان دهنده یک موقعیت ورود یا خروج احتمالا مناسب می باشد.

⛔️ این موارد مطلقا سیگنال یا پیشنهاد خرید و فروش نبوده، و استفاده مناسب از آنها نیازمند بررسی و تصمیم انسانی است. ⛔️


نماد ها:

تکمبا – چدن – چکارن – حتاید – دابور – زشریف – سبهان – سدور – سغرب – سقاین – سکرما – سمتاز – غبشهر – غشصفا – فاراک – قهکمت – کپرور – کسرا – کیمیا – مادیرا – مفاخر – وپست – وکار – بالبر – سبزوا – شگل – غاذر – کحافظ – کساپا – کسرام – کگاز – کی بی سی